Labyellov

VERTROUWENSPERSOON

Vertrouwenspersoon

Sander den Besten

Vertrouwenspersoon

Maria Bomers

Labyellov wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: volleybal. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP) kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Bij Labyellov willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk, gezellig en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen komen. Bij een VP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor teamleden en ouders, maar ook voor trainers, coaches en begeleiders. Daarbij: snel melden en erover praten en zorgt dat er (vroegtijdig) een einde komt aan een ongewenste situatie. Je voorkomt dan dat het verergert of zich later weer herhaalt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VP. De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:

– pesten en gepest worden;

– het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

– grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/ of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

– een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

– je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

– je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/ of coach verstandig is;

– iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

– het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon? Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven;

b. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de VP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de meldingen zijn of worden afgesloten. Ook in deze rapportages staat vertrouwelijkheid bovenaan!

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor? In principe is de VP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen Labyellov-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is met activiteiten binnen Labyellov-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere begeleiding noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Labyellov.

Waar vind ik de vertrouwenspersoon? De gegevens van de vertrouwenspersoon staat op de website. Een mailtje kan natuurlijk ook: vertrouwenspersoon@labyellov.nl