Labyellov

WORD JIJ DE NIEUWE PENNINGMEESTER?

Labyellov zoekt een penningmeester, die de volleybalvereniging toekomstbestendig maakt!

Onze huidige penningmeester heeft besloten om haar werkzaamheden over te dragen. Daarom is volleybalvereniging Labyellov op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als penningmeester ben je samen met de voorzitter en de secretaris onderdeel van het dagelijks bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over de vereniging en stuurt de verschillende commissies, werkgroepen en vrijwilligers aan. Het bestuur houdt zich bezig met alles wat nodig is om de vereniging te laten functioneren.

De verantwoordelijkheden en taken van specifiek de penningmeester zijn:

– De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.

– Opstellen van de begroting, opstellen financieel overzicht ten behoeve van de bestuursvergadering. 

– Opstellen van het financieel jaarverslag ten behoeve van de ledenvergadering.

– Verzorgen van de administratie van inkomsten en uitgaven.

– Innen contributie eens per kwartaal. 

– Betalen facturen na controle. 

– Signaleren van financiële tekorten en/of overschotten en deze tijdig communiceren.

– Budgetten bewaken. 

– Verwerken en registreren nieuwe aanmeldingen t.b.v. contributiegelden.

– Aanspreekpunt leden voor financiële zaken.

– Aanspreekpunt sponsorcommissie. 

– Adviseren overige bestuursleden en commissies over uitgaven, budgetten en ontvangsten.

– Adviseren bestuur over financieel beleid door middel van onder andere concept begroting. 

– In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen voor de vereniging.

– Aanspreekpunt en verantwoordelijk voor ledenadministratie en coördinator spelerspassen.

– Uitbetalen en bewaken van de consistentie van de vrijwilligersovereenkomsten.

– Legt verantwoordelijkheid af aan: bestuur/alle leden via de Algemene Ledenvergadering.

Tijdsinvestering: 

Geschat aantal uren per week: 1 uur per week. Piekmoment in functie: ja, één keer per drie maanden (4 uur). Bestuursvergadering 1 keer per 6 weken 1,5 uur.

Wij bieden je inspirerend vrijwilligerswerk binnen een enthousiast bestuur van onze mooie volleybalvereniging! Daarnaast is het een interessante aanvulling op je curriculum vitae en een dankbare vrijwilligersfunctie.

Wat vragen wij van jou

– Ervaring met en kennis van Excel/ Spreadsheets, Word/Docs, (samen) werken in Drive;

– Affiniteit met de doelgroep en uiteraard de vereniging;

– Teamworker in het bestuur, zelfstandig in de eigen taken.

– Goede communicatieve en sociale vaardigheden, gevoel voor humor.

– Betrouwbaar, nauwkeurig en beslisvaardig.

– Bij voorkeur financieel onderlegd

 

Interesse?

Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Judith Mennings, voorzitter@labyellov.nl, tel: 06-52454179