Labyellov

LID WORDEN BIJ LABYELLOV

    Competitiespeler (1 recente digitale pasfoto toevoegen)Recreatief volleyballer

    Opzegging van het lidmaatschap kan UITSLUITEND schriftelijk of per e-mail geschieden, te richten aan het secretariaat, met inachtneming van een opzegtermijn van ZES maanden, waarbij ook gedurende deze periode de contributieverplichtingen blijven bestaan, vermeerderd met de eventuele Nevobo contributie en/of boete(s). Betaling van contributie en eventuele Nevobo bijdrage geschiedt uitsluitend via automatische incasso.

    Alle verplichte velden staan aangegeven met een *