Labyellov

LEDENADMINISTRATIE

Voor alle zaken met betrekking tot aan- en afmelden van leden en voor het wijzigen van geregistreerde gegevens.

Secretariaat Labyellov

leden@labyellov.nl

Afmelden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende deze tijd blijft men contributie verschuldigd. Afmelden kan ook per einde van het seizoen. Dus voor 1 juli, zonder opzegtermijn.
Voor leden met langdurige blessures, ziekte, zwangerschap e.d. bestaat de  mogelijkheid om tijdelijk verenigingslid te worden. Voor verenigingsleden  geldt een aangepaste contributie (mede afhankelijk van het al dan niet  ontvangen van een clubblad). Indien men weer gaat spelen of trainen,  wordt men weer gewoon lid.

Contributie

Bij Labyellov betaal je per kwartaal contributie. Betalingswijze: automatische incasso, overschrijving. Daarnaast is het mogelijk om via de GelrePas te betalen. 

Jouw contributie wordt gebruikt om de zaal te huren, materiaal aan te schaffen, een vergoeding te geven aan trainers en andere kosten. Daarnaast wordt de contributiegelden, afhankelijk van of jij competitie speelt, gebruikt om inschrijfgelden te betalen voor de wedstrijden en contributie aan de NEVOBO. 

Voor 2024 ziet de contributie er als volgt uit:

Contributie per kwartaal1 keer per week2 keer per week
Senioren€85€90
Recreant€40
Junioren (vanaf 12 jaar, peildatum 30 september)€60€65
CMV (t/m 11 jaar, peildatum 30 september)€45