Labyellov

LAATSTE EDITIE NIEUWSBRIEF

Aan het begin van deze maand heeft de redactie van Labyellov de eerste nieuwsbrief van het seizoen opgestuurd naar alle leden waarvan het e-mailadres bekend is binnen de vereniging. Naast het feit dat het de eerste editie van dit jaar is, zal dit ook de laatste nieuwsbrief van dit seizoen zijn. Binnen de PR-commissie is de conclusie getrokken dat de informatie vanuit Labyellov via veel verschillende kanalen loopt. Zo hebben we onze website, communicatieapp, social media en dan ook nog de nieuwsbrief. Met de introductie van de nieuwe website is het besluit genomen om de informatie uit de nieuwsbrief te publiceren via de website. De nieuwsbrief wordt daarmee overbodig.

Labyellov bedankt iedereen die de afgelopen jaren inzet heeft getoond voor de nieuwsbrief en het voormalige Labje. Via deze kanalen zijn leden en oud-leden voortdurend op de hoogte gebleven van de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Mocht je nog nieuws of wetenswaardigheden hebben die je wilt delen met de vereniging, stuur dit dan vooral op naar redactie@labyellov.nl. De redactie zal er vervolgens voor zorgen dat het bericht op het juiste platform wordt geplaatst.